Kennisbank

Mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment is een symbolische vergoeding van 200 euro per jaar waarop mantelzorgers aanspraak kunnen maken. Vanwege de administratieve rompslomp zien veel mantelzorgers af van het aanvragen van een dergelijk ‘compliment’. Bovendien gaat het de meeste mantelzorgers niet om het geld. Wat veel mantelzorgers echter niet weten, is dat het ontvangen van het mantelzorgcompliment een van de wettelijke voorwaarden is om in aanmerking te komen voor de verhoogde vrijstelling voor de erfbelasting van ruim 600.000 euro als hun zieke ouder overlijdt.
De andere vereisten zijn dat het kind met de ouder samenwoonde en een notarieel samenlevingscontract heeft gesloten. Zowel het kind als de ouder mogen geen andere fiscale partner voor de erfbelasting hebben.

 

Overgangsregeling
‘Nergens, zelfs niet op de website van de SVB, wordt aan mantelzorgers uitgelegd welke rechten zij prijsgeven als zij het mantelzorgcompliment niet aanvragen. Nu de overheid aantoonbaar tekort schiet in haar voorlichting vindt de EPN het niet meer dan redelijk dat de overheid deze groep van vrijwilligers die de samenleving ontzettend veel geld bespaart, financieel tegemoetkomt,’ aldus Autar. Het kan volgens hem niet zo zijn dat alleen mantelzorgers of hun ouder die zich laten bijstaan door een notaris die lid is van de EPN op dit soort wezenlijke voordelen worden gewezen. ‘Juist voor de overheid ligt hier een taak ‘. De EPN bepleit daarom met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 een overgangsregeling, waarmee mantelzorgers alsnog de zes ton vrijstelling voor hun erfenis verkrijgen.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement