Kennisbank

Partnerschap en echtscheiding in 2011

Als u vanaf 2011 in scheiding ligt en u de woning verlaat komt uw hypotheekrenteaftrek in gevaar.

 

Door een wetswijziging in 2011 ontstaan er problemen voor mensen die gaan scheiden. Het fiscaal partnerschap voor gehuwden eindigt als ze een verzoek tot echtscheiding bij de Rechtbank hebben ingediend en niet meer in hetzelfde huis wonen. Als de man de woning verlaat voordat de scheiding rond is blijft hij fiscaal partner edoch zijn hoofdverblijf is ergens anders. Zijn deel van de hypotheekrente komt dan te vervallen. Zijn vrouw kan haar deel van de hypotheekrente nog wel aftrekken.

 

Uitbreiding partnerbegrip in 2011
Het fiscaal partner begrip wordt in 2011 uitgebreid met:

  1. ongehuwd samenwonenden met een notarieel samenlevingscontract;
  2. ongehuwd samenwonenden zonder notarieel samenlevingscontract die samen een kind hebben, voor een pensioenregeling als partner gelden of samen een eigen woning hebben.

 

(Bron Brief staatssecretaris 5 november 2010 : Motie en toezegging inzake het partnerbegrip)

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement