Kennisbank

Pensioen in eigen beheer 2015

Met ingang van 1 januari 2015 is de wetgeving rondom pensioen wederom veranderd, net als in 2014. De Wet op de Loonbelasting, Hoofdstuk II is aangepast, waarbij de mogelijkheden van pensioenopbouw verder zijn verlaagd. Voor dit jaar is het voor een Directeur-Grootaandeelhouder die zijn pensioen in eigen beheer houdt mogelijk om voor een eindloonregeling een opbouwpercentage te hanteren van 1,9% per dienstjaar op basis van een pensioenleeftijd van 67 jaar en 2,15% per dienstjaar voor een middelloonregeling. Ook op 67 jaar. Dit betrof de aanpassing 2014.

 

Met ingang van 1 januari 2014 zijn deze percentages verlaagd naar 1,657% voor een eindloonregeling en 1,857% voor een middelloonregeling met handhaving van de pensioenleeftijd van 67 jaar. Het is op zich mogelijk om de pensioenleeftijd op 65 jaar te laten staan, maar dan worden de opbouwpercentages nog lager.

 

Daarnaast wordt een maximum pensioensalaris ingevoerd ter grootte van € 100.000,– op fulltime basis.

 

Het bovenstaande heeft een impact op het op te bouwen pensioen. Niet alleen voor het op te bouwen ouderdomspensioen maar ook aan het daaraan gekoppelde nabestaandenpensioen. Eventueel dient gedacht te worden om maatregelen hier tegen te nemen.

 

De opgebouwde pensioenen tot 31-12-2014 kunnen gerespecteerd worden.

 

De nieuwe afspraken dienen vóór 1 januari 2015 te zijn vastgelegd in een nieuwe pensioenovereenkomst die de oude vervangt. De nieuwe overeenkomst dient door werkgever en werknemer ondertekend te worden. Bovendien zal hierover ook in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders een beslissing genomen dienen te worden.

 

Pensioen staat op dit moment enorm in de belangstelling bij de fiscus. Dit heeft te maken met de verschillen in de fiscale waarde van het opgebouwde pensioen en de commerciële waarde (de waarde in het economisch verkeer). In de balans van de onderneming wordt het pensioen normaliter gewaardeerd op de fiscale waarde. Op basis hiervan wordt ook het eigen vermogen vastgesteld. En dit eigen vermogen is de basis voor het wel of niet uitkeren van dividend. Zou het pensioen echter gewaardeerd worden op basis van de commerciële waarde dan zal het eigen vermogen aanzienlijk lager zijn (of soms ook negatief). De fiscus stelt nu dat in die situaties geen dividend uitgekeerd mag worden. Wordt dit toch gedaan dan kan men stellen dat er afgezien wordt van pensioen. Met alle fiscale gevolgen van dien. Een zaak om extra alert op te zijn.

 

Het is dan ook goed om uw pensioen goed tegen het licht te houden. Is verdere pensioenopbouw in eigen beheer nog wel wenselijk? Wij kunnen u hierbij van dienst zijn.

 

Als er vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Neem contact met op met een van onze adviseurs of reageer per mail.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement