Kennisbank

Rekening-courant DGA

Bijna iedere directeur grootaandeelhouder heeft wel een rekening-courant bij zijn vennootschap(pen). In dit artikel een uiteenzetting van de fiscale aandachtspunten.

 

Zakelijkheid rekening courant
Iedere aandeelhouder dient zakelijk te handelen met zijn vennootschap(pen). Dit betekent dat de verstrekking, evenals de voorwaarden hierbij, moet geschieden zoals dat ook tussen derden het geval zou zijn geweest. Om fiscaal niet tegen ongewenste gevolgen aan te lopen dient u rekening te houden met het volgende:

  • Kijk goed naar de vermogenspositie van de schuldenaar (zou deze ook een lening van een derde kunnen ontvangen?);
  • Stel een zakelijke rente vast;
  • Kom een aflossingsschema overeen;
  • Leg de lening en de bijbehorende voorwaarden vast in een overeenkomst;
  • Indien het bovenstaande niet juist is vormgegeven kan de belastingdienst de rente gaan corrigeren en mogelijk de lening aanmerken als onzakelijk met alle gevolgen van dien.

 

Rente rekening-courantschuld tot € 17.500
Bij een schuld van de aandeelhouder tot € 17.500 behoeft geen rente in rekening te worden gebracht. Hiertegenover staat dat de schuld niet in box 3 mag worden opgenomen.

 

Rekening-courant en rentevoordeel
Op 25 februari 2011 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan inzake een DGA die geld had geleend van zijn vennootschap tegen een rente van 2,5% en dit geld vervolgens op privé rekeningen zette tegen een hogere rente. Hierdoor maakte de DGA een onbelaste winst in privé. De inspecteur was het niet eens met de DGA. De rechtbank stelde de DGA in het gelijk, het Hof echter niet. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad zich over deze zaak gebogen en kwam met de volgende uitspraak. De kennis van tarieven op spaarrekeningen is niet als bijzondere vorm van kennis aan te merken aangezien deze gewoon op het internet staan. Het standpunt van het Hof dat de winst in box 1 belast moest worden wegens activiteiten die normaal vermogensbeheer te boven gaan gaat derhalve niet op. De activiteiten zijn volgens de Hoge Raad niet substantieel genoeg waardoor sprake is van normaal vermogensbeheer en derhalve is het rentevoordeel onbelast.

 

(Bron: MKBfiscaaljuristen)

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement