Kennisbank

Stijging gebruikelijk loon

Heeft u een aanmerkelijke belang – direct of indirect 5% of meer van de aandelen – in uw B.V. en werkt u voor dezelfde B.V., dan moet u uzelf vanaf 2012 een hoger gebruikelijk loon toekennen. In 2012 zal het gebruikelijk loon stijgen naar € 42.000.

 

MINIMAAL € 42.000 Op basis van de gebruikelijkloonregeling moet een aanmerkelijk belanghouder tenminste een bepaald bedrag aan (fictief) loon ontvangen. Dit om te voorkomen dat een aanmerkelijkbelanghouder zichzelf een lager inkomen geeft om zo de heffing van inkomstenbelasting te voorkomen. In 2011 bedroeg dit salaris € 41.000. Vanaf 2012 is dit verhoogd naar € 42.000.

 

AFWIJKEND FICTIEF LOON U kunt als DGA wel aanspraak maken op een lager loon, maar dat kan niet zomaar. Zo moet u aannemelijk maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen (zonder aanmerkelijk belang) een lager loon gebruikelijk is. Is bij soortgelijke dienstbetrekkingen juist een hoger loon gebruikelijk, dan moet u uw salaris stellen op 70% van het hogere gebruikelijke loon of op het loon van de meestverdienende werknemers of meestverdiende werknemer van een verbonden vennootschap. Het hoogste salaris telt, zolang dat minimaal € 42.000 is.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement