Kennisbank

Tarieven erf- en schenkbelasting 2013

De tarieven erf- en schenkbelasting voor 2013 zijn sinds kort bekend. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen én schulden die een overledene achterlaat. Bijvoorbeeld een geldbedrag of een kostbaar voorwerp. Hoeveel erfbelasting iemand moet betalen, hangt af van de waarde van de erfenis. Voor het vaststellen van die waarde geldt een aantal regels.

 

Een erfenis bestaat meestal niet alleen uit geld. Daarom is de waarde van de erfenis vaak niet eenvoudig vast te stellen. De hoofdregel is de waarde in het economische verkeer van de geërfde zaken (bezittingen). Dit is het bedrag dat deze zaken zouden opbrengen als ze op de dag van het overlijden aan de meest biedende zouden zijn verkocht. In de volgende situaties gelden andere regels:

  •        Iemand erft een eigen woning of een garage
  •        Iemand erft effecten
  •        Iemand erft verhuurd onroerend goed
  •        Iemand erft de blote eigendom van een zaak
  •        Iemand erft het vruchtgebruik van een zaak
  •        Iemand erft een periodieke uitkering
  •        Iemand erft een onderneming

Meestal is in deze situaties een taxatie verplicht. Erfgenamen kunnen met de Belastingdienst afpraken maken over de waardebepaling. Dit gebeurt in een zogeheten vaststellingsovereenkomst. Meer informatie over de waardebepaling van geërfde zaken staat op de website van de Belastingdienst.

 

De erf- en schenkbelasting kennen dezelfde tariefstructuur, maar niet dezelfde vrijstellingen.

 

Tarieftabel

Belaste verkrijging Partner/kinderen Kleinkinderen Anderen
€ 0 – 118.254 10% 18% 30%
€ 118.254 – en hoger 20% 36% 40%

De bij de Belastingdienst erkende goede doelen (zogenaamde ANBI’s) zijn geen erf- en schenkbelasting verschuldigd.

 

Vrijstellingen

In de Successiewet is bepaald dat over een deel van een erfenis of schenking geen belasting hoeft te worden betaald.

 

Vrijstellingen bij erfenissen

Verkrijgers Vrijstelling
Echtgenoot, geregistreerd partners en   samenwonende partners die aan de voorwaarden voldoen € 616.880,- (denk aan   pensioenimputatie*)
Zieke/gehandicapte kinderen onder   voorwaarden € 58.604,-
Kinderen en kleinkinderen € 19.535,-
Ouders € 46.266,-
Anderen € 2.057,-

Bij echtgenoten, geregistreerd partners en samenwoners wordt een gedeelte van het nabestaandenpensioen op de vrijstelling in mindering gebracht. Dit wordt pensioenimputatie genoemd.

Vrijstellingen bij schenkingen

Verkrijgers Vrijstelling
Kinderen € 5.141 per jaar
Kinderen tussen 18 en 35 jaar Eenmalige vrijstelling € 24.676   (alleen op verzoek). Kan verhoogd worden tot € 51.407 indien schenking wordt   gebruikt voor eigen woning of studie van het kind.
Anderen € 2.057 per jaar

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement