Kennisbank

Terbeschikkingstelling door DGA

Indien u privé vermogensbestanddelen ter beschikking stelt aan uw BV vallen deze in box 1. Voorbeelden zijn het verstrekken van een lening of de verhuur van een pand aan uw BV. Bij de verhuur wordt de huur minus de kosten bij u belast in box 1 tegen het progressieve tarief. Zodra het pand niet meer ter beschikking wordt gesteld verhuist het pand van box naar box 3. U moet dan wel met de fiscus afrekenen over de eventuele meerwaarde van het pand.

 

In 2010 wordt u eenmalig de mogelijkheid geboden om een tbs-pand in te brengen in uw BV zonder heffing van inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting. Zie verder het artikel geruisloze inbreng tbs-pand

 

Verder bent u verplicht om een administratie te voeren waaruit duidelijk alle gegevens blijken en deze administratie moet u minstens zeven jaar bewaren.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement