Kennisbank

Tweede schuld voor aflossing eigenwoningschuld

In het woonakkoord is opgenomen dat hypotheken geflexibiliseerd worden zodat de facto sprake kan zijn van 50% aflossing. Uitgangspunt blijft dat de overheid aflossen fiscaal stimuleert. Aan de fiscale wetgeving verandert niets. Wel is een aflossing tot 50% i.p.v. 100% mogelijk. Hoe werkt dit?

 

Het gaat om een box-1-lening en een box-3-lening. De eerste lening is de standaard annuïtaire lening, conform de huidige wetgeving, die de aankoop volledig financiert (na aftrek van inbreng eigen middelen). Er wordt volledig afgelost via een annuïtair schema in 30 jaar. De tweede lening is een annuïtaire lening die tegelijkertijd wordt afgesproken met een looptijd van 30 jaar en een schuld bij startdatum gelijk aan nul. Deze lening wordt in 30 jaar opgebouwd naar een waarde van 50% van de waarde van de woning bij aankoop (na aftrek van inbreng eigen middelen).
Mensen storten dus de aflossing op de rekening van de bank en krijgen de helft van die aflossing terug via de tweede lening op hun rekening. De rente op de eerste lening is aftrekbaar voor de belasting. De rente op de tweede lening niet.
In dit besluit wordt zekerheid gegeven dat het hierboven beschreven samenstel van schulden niet als één schuld wordt beschouwd als aan de in het besluit opgenomen voorwaarden wordt voldaan. Als niet aan de in het besluit genoemde voorwaarden wordt voldaan, bestaat die zekerheid op voorhand niet.

(Bron: FiscaNet)

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement