Kennisbank

Uitvoerende kunstenaars

Het optreden door uitvoerende kunstenaars valt onder het 6%-tarief. Dit tarief geldt alleen als er een artistieke prestatie wordt verricht.
Hieronder vallen de volgende optredens:

 • optredens in muziekuitvoeringen, opera’s, operettes en op muziekfestivals
 • dansuitvoeringen
 • optredens van diskjockeys of videojockeys op dance-party’s en dergelijke
 • optredens van een master of ceremony/vocalist bij dance-events
 • optredens in revues, musicals en cabaretvoorstellingen
 • optredens in toneelvoorstellingen, pantomimes en poppentheaters
 • geven van lezingen
  lezingen zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van btw
 • optredens van komieken, goochelaars, buiksprekers en circusartiesten
 • optredens van sneltekenaars en karikaturisten die sneltekeningen maken bij evenementen
  tekeningen die u als sneltekenaar of karikaturist buiten publieksoptredens om maakt, vallen onder het 21%-tarief

 

Voorwaarde is dat het om optredens gaat die het publiek direct of indirect kan beluisteren of bekijken.
Bijvoorbeeld:

 • optredens in theaters, concertzalen en dergelijke
 • optredens voor radio, televisie of voor een cd-opname
 • optredens in films of commercials
 • muziekuitvoeringen voor films
 • optredens in rollenspelen bij cursussen

De volgende diensten gelden niet als optreden en vallen onder het 21%-tarief:

 • diensten van regisseurs, geluidstechnici of fotomodellen
 • leiden van repetities door een dirigent
  repetities die noodzakelijk zijn voor het optreden van uitvoerende kunstenaars vallen onder het 6%-tarief
 • pianobegeleiding bij ballet- of koorrepetities
 • deelname van acteurs aan tv-programma’s, zoals spelshows, waarbij zij niet optreden als acteur
 • de diensten van schrijvers en componisten gelden ook niet als optreden en zijn onder voorwaarden vrijgesteld

 

Bemiddeling bij optredens
Veel uitvoerende kunstenaars maken gebruik van bemiddelaars die contracten voor hen afsluiten. Dit kan op 2 manieren:

 • Er wordt een overeenkomst opgesteld tussen de opdrachtgever (bijvoorbeeld een zaalhouder) en de uitvoerende kunstenaar. De provisie van de bemiddelaar valt dan onder het 21%-tarief. Het optreden van de uitvoerende kunstenaar valt onder het 6%-tarief.
 • De bemiddelaar sluit op zijn eigen naam, maar namens en voor rekening van een ander, een overeenkomst met de artiest en een overeenkomst met de opdrachtgever. Beide overeenkomsten, inclusief de vergoeding voor de bemiddeling, vallen dan onder het 6%-tarief.

Let op!
Valt u onder de regeling voor artiesten? Dan hoeft u geen btw in rekening te brengen.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement