Kennisbank

Verbetering positie DGA

Staatssecretaris De Jager van Financiën verbetert positie directeur-grootaandeelhouder!

Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft in een notitie voor de Tweede Kamer maatregelen aangekondigd om de positie van de directeur-grootaandeelhouder te verbeteren. Zo wordt het mogelijk om tijdens leven een aandelenpakket door te schuiven naar de opvolger.

 

Met betrekking tot vermogen dat vanuit privé aan de BV ter beschikking wordt gesteld worden een aantal verzachtende maatregelen voorgesteld:

  • Eenmalig wordt toegestaan dat een ter beschikking gesteld pand kan worden ingebracht in de BV zonder heffing van inkomstenbelasting (door middel van doorschuiving van de boekwaarde) en zonder heffing van overdrachtsbelasting.
  • De terbeschikkingsteller krijgt een faciliteit die vergelijkbaar is met de MKB-winstvrijstelling; de terbeschikkingsteller krijgt recht op toepassing van de herinvesteringsreserve en de kostenegalisatiereserve.
  • De faciliteit voor uitstel van betaling voor de terbeschikkingstellingsregeling zal worden versoepeld en het vereiste dat de belastingschuldige over onvoldoende middelen beschikt om de belasting te voldoen, de zogenaamde vermogenstoets, vervalt.
  • Verder vervalt de gebruikelijkloonregeling als het gebruikelijk loon niet hoger is dan 5.000 euro per jaar. In dat geval hoeft er geen loonadministratie te worden opgezet. In de inkomstenbelasting wordt het mogelijk om ook bij schenking van een aanmerkelijk belang (meer dan 5% van de aandelen in een onderneming) gebruik te maken van een doorschuiffaciliteit. Nu kan dat alleen nog maar bij het vererven van een aanmerkelijk belang.
  • De doorschuiffaciliteit geldt alleen voor zover de BV waarvan deze aandelen worden doorgeschoven een materiële onderneming drijft. Dit vereiste zal ook gaan gelden voor de doorschuiffaciliteit bij vererven van aanmerkelijkbelangaandelen (waarbij een overgangsregeling zal worden getroffen).
  • Beide doorschuiffaciliteiten zorgen ervoor dat een belastingclaim geen hindernis meer vormt bij bedrijfsopvolging. Omdat er een doorschuiffaciliteit voor schenking komt, komt de uitstel van betalingsfaciliteit bij schenking te vervallen. Voor de situatie waarbij de aanmerkelijkbelangaandelen worden overgedragen tegen schuldigerkenning wordt de betalingsregeling verruimd. Het hoeft niet langer te gaan om overdracht binnen de familiekring.

De maatregelen zullen worden opgenomen in het Belastingplan 2010 met een beoogde datum van inwerkingtreding van 1 januari 2010.

 

(Bron: Ministerie van financiën)

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement