Kennisbank

Vereffening bij ontbinding BV

Een ontbonden vennootschap blijft voortbestaan zolang dat voor de vereffening noodzakelijk is
De Kvk heeft een BV in 2003 ontbonden. Op 29 december 2003 geeft de KvK te kennen ervan uit te gaan dat de vereffening is voltooid.
Dat blijkt echter nog niet het geval te zijn, er staat nog een stamrechtverplichting op de balans en er is ook nog een bankrekening. Daarop gaat de inspecteur tot navordering over. De BV stelt zich echter op het standpunt dat dat onterecht is, omdat de vereffening nog niet heeft plaatsgevonden
Het Hof geeft de BV gelijk. Een ontbonden vennootschap blijft voortbestaan zolang dat voor de vereffening noodzakelijk is. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. Dat is ultimo 2003 nog niet het geval. De stelling dat niettemin toch kan worden nagevorderd omdat de BV ultimo 2003 niet meer bestond is onjuist, oordeelt het Hof.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement