Kennisbank

Verklaring geen privégebruik auto

Zakelijke rijders met een “Verklaring geen privégebruik auto”ontvangen vanaf 24 januari een brief van de Belastingdienst. Met deze verklaring geven zij aan maximaal 500 km privékilometer per kalenderjaar te rijden.

 

VERKLARING VOOR ONBEPAALDE TIJD
In de brief wijst de Belastingdienst zakelijke rijders erop, dat de verklaring voor onbepaalde tijd is. En geldig blijft zolang hun situatie niet verandert. Zij moeten wijzigingen zoals een andere (bestel)auto of wanneer zij meer dan 500 kilometer rijden, zo snel mogelijk aan de Belastingdienst doorgeven via een formulier welke te downloaden is van de site van de Belastingdienst.

 

LET OP
Als een “Verklaring geen privégebruik auto” onterecht is afgegeven, kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen inclusief boete, en inkomstenafhankelijke bijdrage ZvW sturen.

 

(Bron: Belastingdienst)

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement