Kennisbank

Verhoging van de btw van 6% naar 19% voor beeldende kunsten en podiumkunsten

Het lage btw percentage van 6% op beeldende kunst en podiumkunst wordt afgeschaft. De ingangsdatum is 1 januari 2011. Tot die datum geldt nog steeds een btw percentage van 6%. De verhoging geldt voor de verkoop van kunstvoorwerpen, optredens en voorstellingen van musici, acteurs en cabaretiers, voor lezingen en voor entreebewijzen voor voorstellingen. Ook bij facturering van repetities geldt het hogere tarief.

Als de (vervroegde) levering van een kunstvoorwerp voor 31 december 2010 plaatsvindt dan is het lage tarief van 6% nog van toepassing. Voor van btw vrijgestelde instellingen en particulieren kan dit een besparing van 13% opleveren.

Voor een artiest is het belangrijkste financiële gevolg van de btw verhoging dat het honorarium voor optredens en voorstellingen na 1 januari 2011 met 13% moet worden verhoogd. Voor particulieren en van btw vrijgestelde instellingen, betekent dat een forse prijsverhoging.
Er is een overgangsregeling die het mogelijk maakt om voor optredens na 1 januari 2011 slechts 6% btw af te dragen. Deze optredens of voorstellingen moeten dan vóór 1 januari 2011 zijn gefactureerd en betaald. Een basisvoorwaarde hierbij is dat er voor 1 januari 2011 een bindende overeenkomst tussen podiumkunstenaar en de opdrachtgever moet zijn gesloten.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement