Kennisbank

Verliesverrekening

De voorwaartse verliesverrekening is sinds 1 januari 2007 beperkt tot 9 jaar. Voor nog onverrekende verliezen uit de jaren 2002 of eerder is een overgangsregeling getroffen. Deze verliezen kunnen nog worden verrekend tot en met 2011.

De achterwaartse verliesverrekening is beperkt tot 1 jaar.

 

Tijdelijke verruiming achterwaartse verliesverrekening
Voor de jaren 2009 en 2010 geldt een verruiming van de achterwaartse verliesverrekening. De termijn wordt onder voorwaarden verruimd van 1 naar 3 jaar. Een verlies dat u in 2009 lijdt, kunt u dus verrekenen met uw winsten uit 2006, 2007 en 2008. Dit is een tijdelijke maatregel vanwege de economische crisis.

 

De verrekening heeft een verplichte volgorde. U verrekent eerst met winst uit 2006 en daarna met winsten uit 2007 en 2008.

 

Let op!

U geeft in uw aangifte aan of u gebruik wilt maken van deze tijdelijke regeling. Als u hiervan gebruikmaakt, dan wordt de termijn voor voorwaartse verliesverrekening beperkt van 9 tot 6 jaar.

 

(Bron Belastingdienst)

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement