Kennisbank

Verrekenen van verliezen

Een verlies uit een bepaald jaar kunt u op 2 manieren verrekenen:

  • U verrekent het verlies van het jaar met de belastbare winst uit het voorgaande jaar. Dit wordt carry back of achterwaartse verliesverrekening genoemd.
  • U verrekent het verlies met de winsten van maximaal 9 volgende jaren. Dit wordt carry forward of voorwaartse verliesverrekening genoemd. Carry forward betekent verrekening met toekomstige winsten.

 

Tijdelijke verruiming achterwaartse verliesverrekening

Voor de aangiften 2009 tot en met 2011 geldt een verruiming van de termijn voor achterwaartse verliesverrekening (carry back). De termijn wordt onder voorwaarden verruimd van 1 naar 3 jaar. Een verlies dat u lijdt, kunt u dus verrekenen met uw winsten uit de 3 voorgaande jaren. Dit is een tijdelijke maatregel vanwege de economische crisis.
De verrekening heeft een verplichte volgorde. U verrekent bijvoorbeeld een verlies uit 2011 eerst met winst uit 2008 en daarna met winsten uit 2009 en 2010.

 

Beperkte termijn voorwaartse verliesverrekening

Als u gebruik wilt maken van de tijdelijke regeling voor achterwaartse verliesverrekening, geeft u dit aan in uw aangifte. De termijn voor voorwaartse verliesverrekening wordt dan wel beperkt van 9 tot 6 jaar.

 

Verrekening door carry forward

Kan een verlies niet worden verrekend met winst uit het voorgaande jaar? Dan is het verlies vooruit verrekenbaar. Deze voorwaartse verliesverrekening is beperkt tot 9 jaar. Voor onverrekende verliezen uit 2002 en daarvoor geldt een overgangsregeling. Deze verliezen kunnen tot en met 2011 worden verrekend.

Zoals hiervoor vermeld, is de voorwaartse verliesverrekening beperkt tot 6 jaar als u gebruikmaakt van de tijdelijke verruiming voor de achterwaartse verliesverrekening.

 

Wanneer verliezen niet verrekenen?

In 3 situaties gelden speciale voorwaarden voor het verrekenen van verliezen. U kunt verliezen misschien niet verrekenen in de volgende situaties:

  • Er treedt een belangenwijziging in de vennootschap op.
  • Er is sprake is van houdsterverliezen.
  • Uw beleggingsinstelling werd in een eerdere periode niet als beleggingsinstelling aangemerkt.

 

De Belastingdienst stelt de verliezen vast met een beschikking. Tegen deze beschikking kunt u bezwaar maken.

 

(Bron: Belastingdienst)

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement