Kennisbank

Voorovereenkomst oprichting BV

Voor een BV in oprichting wordt tussen de oprichters in de regel een zogenaamde voorovereenkomst afgesloten.

 

Tijdens de oprichtingsprocedure van een Besloten Vennootschap is er sprake van een BV in oprichting. De oprichters sluiten dan meestal een voorovereenkomst af, waarin een aantal rechtsbetrekkingen worden vastgelegd.

 

Tussen het sluiten van de voorovereenkomst en de uiteindelijke oprichting liggen een aantal weken of maanden. De oprichters zullen in deze periode meestal al wel namens de BV in oprichting (de BV i.o.) bepaalde rechtshandelingen moeten verrichten. De wet biedt enkele mogelijkheden om deze handelingen niet op persoonlijke titel te verrichten. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan biedt de wet enkele mogelijkheden om de gevolgen van die rechtshandelingen aan de BV toe te rekenen.

 

De rechten en verplichtingen die voor de BV ontstaan uit rechtshandelingen verricht namens de BV i.o., ontstaan alléén wanneer de BV die rechtshandelingen na oprichting uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigt

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement