Kennisbank

Wanneer geen bijtelling privégebruik auto?

Op grond van artikel 13bis Wet LB heeft een werknemer de mogelijkheid om met de verklaring geen privégebruik vast te leggen dat de hem ter beschikking gestelde auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt. Deze verklaring is gekoppeld aan het kenteken van de auto. Als de werknemer deze verklaring aan de werkgever overlegt dient de werkgever inhouding van belasting over het privégebruik achterwege te laten tenzij de werkgever weet dat de mededeling van de werknemer onjuist is.

 

Tegenbewijs
De Belastingdienst kan op enig moment de werknemer verzoeken om aan te tonen dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt. De werknemer kan aan dat verzoek tegemoet komen door bijvoorbeeld een rittenregistratie aan te leveren.

 

Naheffingsaanslag werknemer
Als de werknemer niet kan aantonen dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt wordt de verschuldigde belasting nageheven van de werknemer.

 

Naheffingsaanslag werkgever
Er wordt nageheven van de werkgever als de werkgever wist dat de toegepaste verklaring niet juist was. De (zware) bewijslast dat de werkgever wist dat de toegepaste verklaring niet juist was rust op de Belastingdienst.

Overigens zal in het geval van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) de verschuldigde loonheffing bij de werkgever worden nageheven.
Artikel 13bis Wet LB bepaalt immers dat de verschuldigde loonheffing wordt nageheven bij de werkgever ingeval hij wist dat de toegepaste verklaring niet juist was. Wetenschap bij de dga is gezien het feit dat het geen gewone werknemer betreft op een lijn te stellen met wetenschap bij de werkgever.

 

Administratieve lasten werkgever
De werkgever heeft geen onderzoeksplicht en hoeft dus niet te onderzoeken of de afgegeven verklaring in overeenstemming is met het werkelijke privégebruik van de werknemer. De werkgever moet slechts zijn eigen wetenschap toetsen. Bij het overleggen van de verklaring en later bij ieder aangiftetijdvak waarin hij de verklaring toepast moet de werkgever zich objectief en in alle redelijkheid afvragen of de verklaring (nog) juist is. Als hij bij het toepassen van de verklaring weet dat die verklaring niet juist is wordt de verschuldigde loonheffing bij hem nageheven.

 

Boetebeleid Belastingdienst
De inspecteur kan een verzuimboete opleggen van € 3.936. Daarnaast nog een vergrijpboete van 40%, en bij grove schuld zelfs 80% van het belastingbedrag. Is de rittenadministratie van de werknemer onjuist of onvolledig dan mag de inspecteur een vergrijpboete van 100% opleggen.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement