Kennisbank

Willekeurige afschrijving 2013 verduidelijkt

De belastingdienst heeft op haar website nadere verduidelijkingen gegeven over de regeling willekeurige afschrijving die van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 geldt.

 

‘Investeert u in de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 in nieuwe bedrijfsmiddelen? Dan mag u die bedrijfsmiddelen in 2013 willekeurig afschrijven. Hierbij geldt het volgende:

  • U mag maximaal 50% willekeurig afschrijven. Over het restant schrijft u ‘normaal’ af.
  • De willekeurige afschrijving geldt alleen voor een boekjaar waarin de genoemde periode valt.
  • U moet het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2016 in gebruik nemen.

 

Let op!
Ook voor deze regeling van willekeurige afschrijving geldt dat als u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik neemt, de willekeurige afschrijving wordt beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald. Als u hierdoor in een boekjaar waarin de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 valt niet willekeurig kunt afschrijven, is er daarna geen mogelijkheid meer voor willekeurige afschrijving.

 

Voorbeeld 1
Uw boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. U doet op 1 juli 2013 een investering van € 110. De restwaarde is € 10. Er geldt een normale afschrijvingstermijn van 5 jaar. U neemt het bedrijfsmiddel direct in gebruik. Uitwerking:Maximale willekeurige afschrijving in 2013: € 100 x 50% = € 50Gewone afschrijving € 50 : 5 jaar is € 10 In 2013 is het afschrijvingsbedrag:Willekeurige afschrijving: maximaal € 50Normale afschrijving: (1/2 jaar x € 10) = € 5Totale maximale afschrijving in 2013: € 55 In 2014 en verder is het afschrijvingsbedrag € 10, in 2018 (laatste jaar) nog € 5.

 

Voorbeeld 2
Uw boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. U doet op 1 juli 2013 een investering van € 110. De restwaarde is € 10. Er geldt een normale afschrijvingstermijn van 5 jaar. U neemt het bedrijfsmiddel op 1 januari 2015 in gebruik. U betaalt in 2013 € 30 en in 2014 € 80. Uitwerking:Maximale willekeurige afschrijving in 2013: € 30 (betaling)Gewone afschrijving € 70 : 5 jaar is € 14 In 2013 is het afschrijvingsbedrag:Willekeurige afschrijving: maximaal € 30Normale afschrijving: € 0 omdat het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomenTotale maximale afschrijving in 2013: € 30 In 2014 is het afschrijvingsbedrag:Willekeurige afschrijving: € 0 omdat 2014 niet het jaar van investeren isNormale afschrijving: € 0 omdat het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomenTotale maximale afschrijving in 2014: € 0 In 2015 is het afschrijvingsbedrag:Willekeurige afschrijving: € 0 omdat 2015 niet het jaar van investeren isNormale afschrijving: € 70 : 5 jaar is € 14Totale maximale afschrijving in 2015: € 14 In 2016 tot en met 2019 is het afschrijvingsbedrag € 14.

 

Uitgezonderde bedrijfsmiddelen

Willekeurige afschrijving geldt niet voor alle bedrijfsmiddelen. Enkele bedrijfsmiddelen waarop u niet willekeurig kunt afschrijven: gebouwen en woonschepen bromfietsen en motorrijwielen personenauto’s (behalve taxi’s en zeer zuinige auto’s) dieren wegen, paden, bruggen, tunnels en dergelijke immateriële activa (goodwill, octrooien, vergunningen) Bedrijfsmiddelen die u ter beschikking stelt aan derden, kunt u ook niet willekeurig afschrijven. Maar bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor korte verhuur, kunt u wel willekeurig afschrijven. Denk bijvoorbeeld aan speciaal gereedschap, aanhangwagens en hoogwerkers die u verhuurt.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement