Kennisbank

WW / dga of werknemer?

Aandelenbezit bloed- en aanverwanten telt niet mee bij de vraag of er sprake is van een tweederde meerderheid in een BV
Een man hield 48% van de aandelen in een BV en zijn dochter 26%. In 2008 worden de activiteiten van de BV gestaakt en wordt de man als directeur van de BV ontslagen.
De vraag is dan of hij in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Het UWV vindt van niet omdat de man als dga moet worden aangemerkt, aangezien hij samen met zijn dochter meer dan tweederde van de aandelen in de BV hield.
In geschil is hoe artikel 2(1)9d) van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder moet worden uitgelegd.
Rechtbank Alkmaar en de Centrale Raad van Beroep (CRvB) laten de tekst van de Regeling prevaleren en stellen de man in het gelijk. Het aandelenbezit van de dochter telt niet mee bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een tweederde meerderheid in de BV. De man is daarom verzekerd voor de WW.
Het UWV stelt in cassatie dat de CRvB ten onrechte heeft geoord eeld dat in casu grammaticale uitleg voorgaat op teleologische uitleg van art. 2(1)(d) van de Regeling.
De Hoge Raad bevestigt echter het oordeel van de CRvB. Het aandelenbezit van bloed- en aanverwanten telt voor de WW niet mee bij de beoordeling van de vraag of er al dan niet sprake is van een tweederde meerderheid in een BV. .

(Bron: FiscaNet)

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement