Kennisbank

Belastingdienst/Toeslagen voor zorgtoeslag gebonden aan vastgesteld verzamelinkomen

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de Belastingdienst/Toeslagen niet de vrijheid heeft om bij de vaststelling van het toetsingsinkomen voor de zorgtoeslag af te wijken van het door de inspecteur bij de aanslag IB/PVV vastgestelde verzamelinkomen.


X is het niet eens met de hoogte van de zorgtoeslag over 2014. X stelt dat de Belastingdienst/Toeslagen een te hoog toetsingsinkomen heeft gehanteerd. De nabetaling van zijn voormalig werkgever en een extra uitkering van het UWV heeft de inspecteur ten onrechte meegeteld. Deze bedragen zijn al meegenomen voor 2013, toen de zorgtoeslag van X om die reden ook al is gecorrigeerd.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de Belastingdienst/Toeslagen niet de vrijheid heeft om bij de vaststelling van het toetsingsinkomen voor de zorgtoeslag af te wijken van het door de inspecteur bij de aanslag IB/PVV vastgestelde verzamelinkomen. Verder bestaat er anders dan bij de huurtoeslag bij de zorgtoeslag niet de mogelijkheid om bepaald inkomen buiten beschouwing te laten (Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 10 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3277). Ook heeft de Belastingdienst niet de mogelijkheid om van terugvordering van de zorgtoeslag af te zien (Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 30 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP9548). Het beroep van X is ongegrond.


Bron: Kluwer

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement