Nieuws

Proceskostenvergoeding van € 30.000 wegens ernstige onzorgvuldigheid Belastingdienst

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de Belastingdienst ernstig onzorgvuldig heeft gehandeld door het bezwaar tegen de naheffingsaanslag af te wijzen zonder de uitkomst van het boekenonderzoek af te wachten. Dit is aanleiding om de inspecteur te veroordelen in het vergoeden van de proceskosten van X bv voor een bedrag van € 30.000.


X bv komt in beroep tegen een naheffingsaanslag omzetbelasting van € 2.153.911 met een beschikking belastingrente van € 406.251. Lopende het beroep besluit de inspecteur beide beschikkingen te verminderen tot nihil. Alleen nog de hoogte van de proceskostenvergoeding is in geschil.


Rechtbank Gelderland oordeelt dat de Belastingdienst ernstig onzorgvuldig heeft gehandeld door het bezwaar tegen de naheffingsaanslag af te wijzen zonder de uitkomst van het boekenonderzoek af te wachten. Als de inspecteur dit wel had gedaan, had deze beroepsprocedure voorkomen kunnen worden. Daarbij merkt de rechtbank nog op dat de inspecteur toen hij uitspraak op bezwaar deed al beschikte over de informatie die later voor hem aanleiding was de naheffingsaanslag te verminderen tot nihil. De ernstige onzorgvuldigheid is voor de rechtbank aanleiding om de inspecteur te veroordelen in het vergoeden van de proceskosten van X bv tot een bedrag van € 30.000. De rechtbank wijkt daarmee af van de forfaitaire proceskostenvergoeding.


Bron: Kluwer

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement