Kennisbank

Te late aanvraag Zorgtoeslag niet in behandeling

De Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de Belastingdienst/Toeslagen niet de ruimte heeft om een te laat ingediende aanvraag zorgtoeslag toch in behandeling te nemen.


X ontvangt een voorschot zorgtoeslag over de jaren 2015 en 2016. Op 29 augustus 2016 zet de gemachtigde van X de zorgtoeslag stop. Later vraagt X weer zorgtoeslag aan, voor het jaar 2017. Dit verzoek komt op 15 maart 2019 binnen bij de Belastingdienst/Toeslagen.


Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de Belastingdienst/Toeslagen niet de ruimte heeft om een te laat ingediende aanvraag zorgtoeslag toch in behandeling te nemen. De Awir noch de Wet op de zorgtoeslag biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om van de termijn af te wijken. Nu X de aanvraag voor 2017 te laat heeft ingediend, heeft de Belastingdienst de aanvraag terecht afgewezen en het bezwaar van X terecht kennelijk ongegrond verklaard. Daarbij mocht de Belastingdienst in bezwaar afzien van het horen. Het beroep van X is ongegrond.


Bron: Kluwer

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement