Kennisbank

De cheque van Trump en de inkomstenbelasting

De bekende cheque van Trump in 2020 uit Amerika ad US$ 1200 valt in Amerika niet onder de Inkomstenbelasting, maar hoe zit dit in Nederland. Moeten de 40.000 Amerikaanse Nederlanders deze cheque wel aangeven in de Inkomstenbelasting 2020?


Als fiscaal inwoner van Nederland is de klant in principe belast over zijn/haar wereldinkomen. Het niet-Nederlands inkomen wordt naar Nederlands fiscale maatstaven beoordeeld en mogelijk in de heffing betrokken. Op grond van artikel 3.101 (en volgende) Wet inkomstenbelasting 2001 zijn alleen periodieke uitkeringen en verstrekkingen op grond van een publiekrechtelijke regeling belast.

Het betreft in dit geval 2 eenmalige uitkeringen. De Amerikaanse corona-stimulus-checks zijn geen periodieke uitkeringen of verstrekkingen, ook niet nu het 2 uitkeringen zijn. Deze uitkeringen staan los van elkaar en zijn eenmalig toegekend. Dit betekent dat het om onbelaste uitkeringen gaat en niet in de heffing thuishoren.


Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement