Kennisbank

Gerichte vrijstelling internet en eigen bijdrage

Betaalt een werknemer een eigen bijdrage voor een internetabonnement? Dan kan de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen toch van toepassing zijn. 


Tot nog toe gold de gerichte vrijstelling alleen als alle kosten voor rekening van de werkgever kwamen. Als de werknemer een eigen bijdrage voor privégebruik betaalde, voldeed een werkgever volgens de Belastingdienst niet meer aan het noodzakelijkheidscriterium. 


Dit standpunt geldt niet meer. De gerichte vrijstelling kan van toepassing zijn als de werknemer een eigen bijdrage voor privégebruik betaalt.

 

Het internetabonnement moet wel voldoen aan de voorwaarden voor noodzakelijke voorzieningen.


Bron: Belastingdienst  

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement