Nieuws

Laag tarief overdrachtsbelasting op fundering

De Rechtbank Den Haag oordeelt dat het woningtarief voor de overdrachtsbelasting van toepassing is op de verkrijging van X. De rechtbank overweegt daarbij dat de nieuwe woning vrijwel geheel is gebouwd op de nog bestaande fundering van de oorspronkelijke woning.


X verkrijgt in 2018 een perceel grond. Op het perceel heeft een woning gestaan die is teniet gegaan door brand. Ten tijde van de verkrijging waren alleen de fundering, schuur en bestrating nog aanwezig. In geschil is het tarief dat voor de overdrachtsbelasting van toepassing is. X is van mening dat het tarief van 2% van toepassing is, omdat de fundering van het gesloopte woonhuis nog aanwezig was en het nieuwe woonhuis ook op die fundering is gebouwd. De inspecteur is echter van mening dat geen sprake is van verkrijging van een woning in aanbouw, omdat de achtergebleven fundering is aangebracht voor het gesloopte woonhuis en niet voor de in opdracht van X te bouwen woning.


Rechtbank Den Haag oordeelt dat het woningtarief van toepassing is op de verkrijging van X. De rechtbank overweegt daarbij dat de nieuwe woning vrijwel geheel is gebouwd op de nog bestaande fundering van de oorspronkelijke woning. Verder merkt de rechtbank op dat voor de kwalificatie als nieuwe woning in aanbouw niet is vereist dat de ten tijde van de verkrijging aanwezige fundering specifiek is aangelegd voor de te bouwen woning. Ook is er economisch nauwelijks sprake van een verschil, dat een verschil in tarief kan rechtvaardigen. Het gelijk is aan X.


Bron: Wolters Kluwer


Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement