Kennisbank

Ook BTW-vrijstelling voor medische diensten per telefoon

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de BTW-vrijstelling voor medische diensten ook van toepassing is op per telefoon verrichte diensten die bestaan uit het geven van advies over gezondheid en ziekte. Daarvoor is dan wel vereist dat met die diensten een therapeutische doelstelling wordt nagestreefd.


X‑GmbH voert voor rekening van de wettelijke ziekenfondsen telefonische consultaties over verschillende gezondheidsonderwerpen uit. Verder verzorgt zij programma’s die bestaan uit de telefonische begeleiding van patiënten die lijden aan een chronische of langdurige ziekte. Deze diensten worden verricht door verpleegkundigen en medische assistenten die voor het merendeel ook zijn opgeleid tot ‘gezondheidscoach’. Hierbij wordt met grote regelmaat een beroep gedaan op een arts, die de consultatie overneemt of die in geval van een verzoek om nadere informatie aanwijzingen of een second opinion geeft. X‑GmbH is van mening dat haar diensten zijn vrijgesteld van BTW. De Duitse fiscus is het daar echter niet mee eens. De Duitse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.


Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de BTW-vrijstelling voor medische diensten ook van toepassing is op per telefoon verrichte diensten die bestaan in het geven van advies over gezondheid en ziekte. Daarvoor is dan wel vereist dat met die diensten een therapeutische doelstelling wordt nagestreefd. Voor toepassing van de vrijstelling geldt, onder voorwaarden, dat geen aanvullende vereisten gelden op het gebied van beroepskwalificaties voor de verpleegkundigen en medische assistenten die de diensten verrichten.


Bron: Wolters Kluwer

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement