Kennisbank

Vordering op dga ten onrechte afgewaardeerd bij voldoende winstreserves voor dividenduitkering


Het Hof Den Haag oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat de vermogenspositie van A zodanig is dat de vordering ten laste van de winst mag worden afgewaardeerd. Er waren voldoende mogelijkheden om tot het aflossen van de vordering over te gaan.


Belanghebbende, X bv, heeft een vordering van € 3,9 mln op A, haar dga. In haar VPB-aangifte 2014 waardeert X bv de vordering ten laste van haar winst af naar nihil. De inspecteur accepteert de afwaardering niet. Volgens hem is de vermogenspositie van A niet dermate slecht dat afwaardering is gerechtvaardigd. Verder stelt hij dat de schuld kan worden verrekend met dividenduitkeringen uit de winstreserves.


Hof Den Haag oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat de vermogenspositie van A zodanig is dat de vordering ten laste van de winst mag worden afgewaardeerd. Het is niet aannemelijk dat de inkomens- en vermogenspositie van A zodanig was dat er onvoldoende mogelijkheden bestonden om tot het (geleidelijk) aflossen dan wel incasseren van de vordering over te gaan. Ook beschikt X bv over een omvangrijke winstreserve van € 5,1 mln. A kan zich dan ook dividenden laten uitkeren om tot aflossing van de vordering over te gaan. De vordering van X bv is volwaardig en voor afwaardering is geen plaats. Het gelijk is aan de inspecteur.


Bron: Wolters Kluwer

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement