Kennisbank

Vul geen standaardkilometers in rittenregistratie in

Een rittenregistratie moet inzicht geven in de werkelijk gereden kilometers. Het gebruik van standaardkilometers schaadt de geloofwaardigheid van de rittenregistratie. Dat blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland.


Een man kreeg in 2017 van zijn werkgever een auto van de zaak ter beschikking. Zijn werkgever liet hem ook in 2018 een auto van de zaak gebruiken, al ging het toen om een ander exemplaar. De man had in 2017 een Verklaring geen privégebruik auto aangevraagd bij de Belastingdienst. In 2018 verzocht de inspecteur hem om een vragenformulier Geen privégebruik auto in te vullen. Bij het terugsturen van het ingevulde formulier overlegde de werknemer een rittenregistratie. Maar deze rittenregistratie overtuigde de inspecteur niet. Gezien de afstanden in de rittenregistratie hanteerde de man standaardkilometers in plaats van werkelijke kilometers. De fiscus verwierp de rittenregistratie en legde de werknemer naheffingsaanslagen loonheffingen op.


Onterecht gelijk aantal kilometers


Wanneer de werknemer in beroep gaat, oordeelt ook de rechtbank dat de rittenregistratie te veel onnauwkeurigheden bevat. Daarbij speelt een rol dat de man verklaart aanvankelijk niet te hebben geweten welke gegevens hij moest bijhouden. Hij heeft de registratie daarom achteraf gereconstrueerd. Ook heeft de man voor veel voorkomende ritten steeds een gelijk aantal kilometers heeft opgegeven. Maar hij geeft ook toe dat de verkeerssituatie niet altijd gelijk was. Daardoor is zijn rittenregistratie onbetrouwbaar. De naheffingsaanslagen zijn terecht opgelegd.


Bron: De Rechtspraak

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement