Kennisbank

Woning geen eigen woning ondanks binnenlandse belastingplicht uitgezonden ambtenaar


Het Hof Den Haag oordeelt dat de woning van X haar niet langer als hoofdverblijf ter beschikking is blijven staan, ondanks dat zij als uitgezonden ambtenaar, binnenlands belastingplichtige is gebleven.


X woont vanaf 2010 met haar gezin in het buitenland. Zij is in 2016 door het ministerie van Buitenlandse Zaken uitgezonden naar Moskou. Haar zoon verhuist eerst mee naar Moskou, maar later in 2016 terug naar de woning in Nederland. Hij staat vanaf 24 augustus 2016 ingeschreven op dit adres in de Basisregistratie Personen. X merkt de woning in haar aangifte IB/PVV 2016 aan als eigen woning en trekt de hypotheekrente af. De inspecteur corrigeert de hypotheekrenteaftrek. In geschil is of X de woning ook vanaf 24 augustus 2016 kan aanmerken als eigen woning.


Hof Den Haag oordeelt dat de woning X vanaf haar uitzending niet langer als hoofdverblijf ter beschikking staat. Dat X als uitgezonden ambtenaar binnenlands belastingplichtige blijft, wil niet zeggen dat zij daarmee haar hoofdverblijf in Nederland houdt. Nu X de woning ter beschikking stelt aan een derde, haar zoon, kan zij de uitzendregeling van art. 3.111 lid 6 Wet IB 2001 niet toepassen (HR 21 december 2012, 11/04685, BNB 2013/82, V-N 2013/2.16). Van een kraakwachtsituatie (HR 7 juni 2013, 12/05459, BNB 2013/184, V-N 2013/29.16) is evenmin sprake. X maakt niet aannemelijk dat de zoon de woning in augustus 2016 enkel heeft betrokken om de zorgplicht van een kraakwacht uit te voeren en niet (mede) om in diens eigen woonbehoefte te voorzien.


Bron: Wolters Kluwer

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement