Kennisbank

Aanslag parkeerbelasting moet juiste straat melden


Een naheffingsaanslag parkeerbelasting moet vermelden waar de bestuurder zijn auto heeft geparkeerd zonder voldoende parkeerbelasting te betalen. Een vermelding van de verkeerde straat is voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant reden om de aanslag te vernietigen.


Een vrouw kreeg een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. Zij had namelijk geen parkeerbelasting betaald terwijl zij geparkeerd stond op een plek voor betaald parkeren. Maar volgens de naheffingsaanslag heeft zij geparkeerd in een straat die lag naast de straat waar zij werkelijk stond geparkeerd. Voor de vrouw was dat aanleiding om in beroep te gaan. De heffingsambtenaar moet van de rechtbank bewijzen dat de bestuurder heeft geparkeerd zonder te betalen. De gemeente Tilburg gebruikt daarvoor foto’s van scanauto’s. Het vaststellen van de locatie van de geparkeerde auto vindt plaats aan de hand van GPS-coördinaten. Kunnen de GPS-coördinaten in de straat waar een auto daadwerkelijk staat geparkeerd geen aansluiting vinden bij perceelnummers? Dan zoekt de scanauto naar de dichtstbijzijnde perceelnummers.


Perceelnummers van andere straat

In dit geval liggen deze perceelnummers aan een andere straat, dan de straat waarin de bestuurder de auto echt heeft geparkeerd. Omdat de gemeente de locatie vaststelt met GPS-coördinaten, kan het gebeuren dat op de naheffingsaanslag een verkeerde straatnaam staat genoteerd. De gemeente denkt dat de naheffingsaanslag in stand kan blijven ondanks de foutieve locatievermelding.


Parkeerlocatie is essentieel

De rechtbank denkt daar anders over. Uit de verordening van de gemeente Tilburg blijkt dat de locatie waar geparkeerd wordt een essentieel onderdeel van het belastbare feit is. Dat is de reden dat men deze locatie moet noemen op de naheffingsaanslag. Verder is de onjuiste locatievermelding het gevolg van systeem dat de gemeente hanteert. Ten slotte is de locatie evenmin een duidelijke, voor de bestuurder kenbare vergissing is. Daardoor komt de foute koppeling van de GPS-coördinaten voor rekening en risico van de heffingsambtenaar. De rechtbank vernietigt de naheffingsaanslag parkeerbelasting.


Wet: art. 225 Gemw


Verordening: Bijlage 2 Aanwijzingsbesluit Betaald parkeren 2019-2 Tilburg (tekst 1 oktober 2019)


Bron: De Rechtspraak

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement