Kennisbank

Lager loon door coronacrisis

In 2020 en 2021 mag een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) het gebruikelijk loon verlagen, als sprake is van een omzetdaling door de coronacrisis. Het is niet nodig hiervoor toestemming te vragen aan de Belastingdienst.


Loon dat de ab-houder al genoten heeft over verstreken perioden, kan niet teruggedraaid worden. De bv en ab-houder kunnen alleen over toekomstige maanden het loon verlagen.


Voorwaarden


Een verlaging van het gebruikelijk loon in 2020 en 2021? Voor beide jaren gelden dan de volgende voorwaarden:


·         De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.

·         Als de ab-houder in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad dan volgt uit onderstaande berekening, dan geldt dat hogere loon.

·         Pas de onderstaande berekening niet toe als de omzet in 2019, 2020 of 2021 is beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten.


Berekening 2020
Ga uit van de omzet exclusief btw. Voor 2020 geldt de volgende berekening:

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2020

C = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2019


Extra voorwaarde 2021

Wie in 2021 gebruik wil maken van de verlaging, moet in 2021 ten opzichte van 2019 een omzetverlies hebben geleden van 30% of meer.


Berekening 2021

Ook in 2021 geldt omzet exclusief btw. In 2021 geldt de volgende berekening:

Gebruikelijk loon 2021 = A x B/C (Als B/C kleiner is dan, of gelijk is aan 0,70)

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet (exclusief btw) over heel 2021

C = de omzet (exclusief btw) over heel 2019


Lager gebruikelijk loon

Het is mogelijk aannemelijk te maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan het loon volgens bovenstaande berekeningen.


Bron: Belastingdienst

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement