Kennisbank

Excelbestand maakt niet aannemelijk dat aan urencriterium is voldaan

Het Hof Den Haag beslist dat X met het door hem overgelegde Excelbestand niet aannemelijk maakt dat voldaan is aan het urencriterium. De zelfstandigen- en startersaftrek zijn terecht gecorrigeerd.


X werkt in 2016 in loondienst bij drie werkgevers die daarvoor 2.239 verloonde uren hebben opgegeven. Daarnaast heeft X een eenmanszaak waarvan de activiteiten bestaan uit specialistische zakelijke dienstverlening. In zijn aangifte IB/PH 2016 claimt X onder andere de zelfstandigen- en startersaftrek. Dit wordt door de inspecteur niet geaccepteerd omdat niet aan het urencriterium zou zijn voldaan.


Hof Den Haag beslist dat X met het door hem overgelegde Excelbestand niet aannemelijk maakt dat hij aan het urencriterium heeft voldaan. De urenregistratie en de beschrijving per dag zijn te vaag om daaruit te kunnen afleiden welke activiteiten daadwerkelijk op de onderneming betrekking hebben. Zo is onduidelijk of de vermelding ‘opleiding’ – waaraan meermaals een hele werkweek is besteed – ziet op lessen die X heeft gegeven in het kader van zijn onderneming of in het kader van zijn dienstbetrekking. Dat geldt ook voor de door X zelf gevolgde bij- en nascholingen. Gelet ook op de omvang van zijn dienstbetrekkingen is het onwaarschijnlijk dat X daarnaast 1.229 uren aan zijn onderneming heeft besteed. De inspecteur heeft terecht de zelfstandigen- en startersaftrek gecorrigeerd. Het hoger beroep van X is ongegrond.


Bron: Wolters Kluwer

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement