Kennisbank

Ziekte geen reden voor directe verlaging gebruikelijk loon

De Rechtbank Gelderland oordeelt dat de enkele omstandigheid dat de DGA van een bv een deel van het jaar ziek is geen reden is om zijn loon direct te verlagen.


De ondernemingsactiviteiten van een bv bestonden onder meer uit consultancy- en bemiddelingsactiviteiten. Zij had over 2015 geen salaris uitbetaald aan haar DGA. De bv voerde aan dat de DGA bijna heel 2015 arbeidsongeschikt was vanwege hartfalen. De Belastingdienst houdt echter vast aan een gebruikelijk loon van € 44.000. Dit bedrag is overigens inclusief een eventuele bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak. Ook de rechtbank vindt niet dat een verdere verlaging van het gebruikelijk loon terecht is. In 2015 is namelijk omzet gerealiseerd. Normaal gesproken ontstaat de omzet van de bv uit de werkzaamheden van de DGA. Daardoor is het aannemelijk dat de DGA in 2015 enige arbeid heeft verricht.


Fiscaal loon voldoende verlaagd


Bovendien is in het algemeen ziekte geen aanleiding om geen gebruikelijk loon in aanmerking te nemen, aldus de rechtbank. De rechter wijst daarbij op de verplichting om loon door te betalen bij ziekte. Ook het feit dat de bv gedurende een bepaalde periode verliezen heeft geleden, betekent niet per se dat het uitbetalen van het gebruikelijk loon de continuïteit van het bedrijf bedreigt. Ten slotte constateert de rechtbank dat de DGA op grond van zijn arbeidsovereenkomst recht heeft op een bruto jaarloon van minstens € 65.000. Door het gebruikelijk loon op € 44.000 te stellen heeft al een behoorlijke verlaging van het fiscale loon plaatsgevonden.


Bron: Rechtbank Gelderland

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement