Nieuws

Bezwaar Vermogensrendementsheffing Box 3

Eindelijk na jaren van procederen heeft de Hoge Raad niet alleen de belastingplichtige gelijk geven, maar nu ook een oplossing aangedragen door het fictieve rendement te vervangen door belasting over het werkelijke rendement.

In een zaak voor het jaar 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het sinds 2017 geldende forfaitaire stelsel in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom. Sinds 2017 beoogt de wetgever aan te sluiten bij de rendementen die door belastingbetalers in voorgaande jaren gemiddeld zijn behaald. Het forfait is niet langer afgestemd op het rendement dat alle belastingplichtigen in de praktijk gemiddeld zouden moeten kunnen behalen zonder dat dat zij daarvoor veel risico hoeven te nemen.

Wat voor een gevolgen heeft dat voor u:

Reeds geruime tijd hebben wij als kantoor de stelling ingenomen: “Niet geschoten altijd mis” en is er bezwaar gemaakt tegen de definitieve aanslagen van onze cliënten waarvan wij de aanslag hebben ontvangen.

Dit betekent dat u op dit moment zelf geen actie hoeft te ondernemen en we in afwachting zijn van de belastingdienst en het ministerie van financiën hoe zij de bezwaren verder gaan afhandelen. Afgelopen week stond het bericht op de website van de belastingdienst dat zij begin februari met nadere informatie zullen komen.

Helaas heeft de belastingdienst bij het opleggen van de voorlopige aanslagen voor het jaar 2022 nog geen rekening gehouden met het arrest. De belastingdienst geeft aan dat een eventuele aanpassing van de voorlopige aanslag op grond van het arrest door hun zelf gedaan zal worden. Hier hoeft u dus zelf geen actie te ondernemen.

Ons advies is om de voorlopige aanslag te gaan betalen, omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat er voor 1 maart 2022 meer duidelijkheid is.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement