Kennisbank

Het verliezen van zakelijke e-mail is geen overmacht

Het hof ’s-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat het opheffen van een e-mailaccount dat (ook) voor de bedrijfsvoering wordt gebruikt, zonder de inhoud ervan veilig te stellen, voor risico van X bv moet komen. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

X bv is opgericht in 2000 en houdt zich bezig met de im- en export van struiken en planten. Naar aanleiding van de VPB-aangiften over 2011 en 2012 zijn vragen gerezen over haar fiscale vestigingsplaats. Volgens de inspecteur voldoet X bv niet aan haar informatieplicht. In geschil is de informatiebeschikking. Rechtbank Zeeland-West-Brabant laat deze beschikking in stand voor zover nog steeds geen e-mailverkeer is overgelegd. X bv stelt in hoger beroep dat het desbetreffende G-mailaccount in 2013 is opgeheven en niet meer benaderbaar is.

Hof ’s-Hertogenbosch (V-N 2020/40.1.5) oordeelt dat het opheffen van een e-mailaccount dat (ook) voor de bedrijfsvoering wordt gebruikt, zonder de inhoud ervan veilig te stellen, voor risico van X bv moet komen. X bv maakt niet aannemelijk dat voldoende zorg is betracht om het verloren gaan van het e-mailverkeer te voorkomen. Weliswaar heeft de inspecteur voor het eerst in oktober 2014 de administratie opgevraagd, maar in het kader van de aanslagregeling voor eerdere jaren was ook al om het e-mailverkeer verzocht. Het niet kunnen verstrekken van deze gegevens is dus niet het gevolg van overmacht. Ten aanzien van de aansluiting tussen de primaire bescheiden en het grootboek beroept X bv zich vergeefs op het faillissement van haar administrateur. Het niet kunnen beschikken over haar eigen administratie is ook voor risico van X bv. Het beroep is derhalve ongegrond. X bv wordt in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken alsnog te voldoen aan het informatieverzoek. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

Bron: Wolters Kluwer

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement