Kennisbank

Stickers op het raam is reclame

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de gemeente terecht een aanslag heeft opgelegd voor de stickers op het raam van de osteopathiepraktijk van X.

X drijft een osteopathiepraktijk. Zij is het niet eens met de aanslag reclamebelasting die zij van de gemeente krijgt voor de stickers op haar pand. X stelt dat zij ten onrechte niet vooraf is geïnformeerd over de heffing. Dan had zij de stickers nog kunnen verwijderen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de gemeente terecht een aanslag heeft opgelegd voor de stickers op het raam van de osteopathiepraktijk van X. De stickers geven onder meer weer de naam, het logo en de vermelding van de website van X. De reclamebelasting is een heffing voor reclameobjecten zichtbaar vanaf de openbare weg. De stickers vallen onder het belastbare feit van de reclamebelasting, waaraan niet afdoet dat het osteopaten op grond van hun beroepscode verboden is reclame te maken. De rechtbank wijst erop dat de term ‘openbare aankondigingen’ en dus de term ‘reclameobject’ in dit verband ruimer is dan het maken van reclame voor commerciële doeleinden. X valt buiten de vrijstelling voor ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen. Verder oordeelt de rechtbank dat de gemeente niet verplicht was om X vooraf in te lichten over de heffing van reclamebelasting.

Bron: Wolters Kluwer

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement