Kennisbank

Belastingdienst beantwoordt vragen over belastingaangifte en box 3

De Belastingdienst licht toe wat de uitspraak over de vermogensrendementsheffing mogelijk voor de belastingaangifte betekent.


 1. Hoe zit het precies?
  De Hoge Raad heeft bepaald dat de Belastingdienst over de jaren 2017, 2018 en daarna moet uitgaan van het werkelijke rendement op inkomen uit sparen en beleggen (box 3). De berekening van dat werkelijke rendement is nog niet in de belastingaangifte 2021 doorgevoerd. Het kabinet wil hier zorgvuldig naar kijken en komt in de voorjaarsnota vóór 1 juni met een besluit.
 2. Wat te doen met inkomen uit box 3 in de belastingaangifte?
  De Belastingdienst geeft aan om belastingaangifte te doen zoals gebruikelijk en hierbij het totale inkomen uit vermogen in box 3 op te geven. Deze gegevens heeft de Belastingdienst nodig om de definitieve aanslag, in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad, te kunnen berekenen.
  • In twee situaties kan het nog niet-aangepaste aangifteprogramma specifieke gevolgen hebben voor de aangifte.
  • Belastingplichtigen met een fiscale partner kunnen achteraf bezien geen optimale verdeling van het gezamenlijke inkomen uit vermogen in box 3 hebben gekozen.
  • Belastingplichtigen die door toepassing van de uitspraak een lager niet-aftrekbaar drempelbedrag voor zorgkosten en giften hebben, komen achteraf bezien misschien wél in aanmerking voor aftrek.
  De Belastingdienst onderzoekt wat de gevolgen voor deze groepen zijn en houdt daar rekening mee in de definitieve aanslag.
 3. Wanneer stuurt de Belastingdienst bericht over de definitieve aanslag?
  Het kabinet komt in de voorjaarsnota vóór 1 juni met een besluit. Doordat pas later duidelijk wordt hoe de uitspraak van de Hoge Raad wordt uitgevoerd, zullen de definitieve aanslagen bij mensen met inkomen uit vermogen in box 3 waarschijnlijk later dan de normale datum van 1 juli worden verstuurd. Zij krijgen bericht van de Belastingdienst.
 4. Geen inkomen uit box 3
  Er zijn geen gevolgen voor de belastingaangifte voor mensen die onder de vermogensgrens blijven.
 5. Wordt een voorlopige aanslag met inkomen uit box 3 ook aangepast?
  In de voorlopige aanslag 2022 is nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad. Hierdoor kan de voorlopige aanslag met inkomen uit vermogen in box 3 onjuist zijn. Nadat de aangifte inkomstenbelasting 2022, verwerkt de Belastingdienst de uitspraak van de Hoge Raad in de definitieve aanslag.

De Belastingdienst biedt iedereen met een te betalen voorlopige aanslag een tijdelijke invorderingspauze voor de eerste betaaltermijn. Dat betekent dat de Belastingdienst geen betalingsherinneringen en aanmaningen stuurt wanneer men deze termijn niet betaalt. Tijdens deze pauze bekijkt de Belastingdienst of er in de voorlopige aanslag sprake is van box 3-inkomen. Als geen inkomen uit vermogen in box 3 is, stopt de invorderingspauze. De Belastingdienst stuurt hierover bericht. De invorderingspauze blijft gelden bij inkomen uit vermogen box 3.


Bron: Belastingdienst

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement