Nieuws

Fiscus weet door DAC7 meer over gebruiker digitaal platform

Mr. Dick van Sprundel wijst in een eerdere Tax Talks live uitzending op de gevolgen van de invoering van de DAC7-maatregelen per 1 januari 2023. De Belastingdienst krijgt dan (meer) inzicht in de belaste activiteiten op digitale platforms.


Digitale platformexploitanten doen er goed aan rekening te houden met de komende implementatie van richtlijn 2021/514. Vanaf 2023 krijgen zij op grond van de zogeheten DAC7-maatregelen namelijk een nieuwe informatieverplichting tegenover de fiscus. Zij moeten in beginsel bijhouden hoeveel transacties iemand verricht op een digitaal platform. Deze informatie moeten de digitale platformexploitanten rapporteren aan de Belastingdienst. Zo kan de inspecteur makkelijker controleren of op digitale platforms behaald inkomen ook echt wordt opgegeven. Van Sprundel maakt duidelijk dat het begrip digitaal platform ruim is. Marktplaats, Airbnb en Vintage behoren in dit verband ook tot de digitale platforms. Wie op zo’n digitaal voldoende rendabele activiteiten verricht, geniet belastbaar inkomen zoals resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). Zo’n resultaatgenieter moet beseffen dat de fiscus (meer) inzicht gaat krijgen in zijn werkzaamheden. Overigens vermoedt van Sprundel dat veel Nederlanders hun via digitale platforms behaalde inkomens al opgeven.


Verkopers verstrekken informatie


De digitale platforms moeten doorgeven aan de verkopers wat zij rapporteren aan de Belastingdienst. De verkopers kunnen dit ook gebruiken in hun aangifte. Bovendien moeten de verkopers informatie leveren aan de digitale platforms. De verwachting is dat de platformexploitanten verkopers die geen gegevens verstrekken, zullen verwijderen van de digitale platforms.


DAC7 geldt voor verkopen binnen EU


Mr. dr. Chris Dijkstra is ook te gast en vraagt of de DAC7 alleen Nederlandse of Europese digitale platforms raakt. Van Sprundel antwoordt daarop dat DAC7 van toepassing is als de verkopen plaatsvinden binnen de EU. Dus ook voor platforms van buiten de EU die in de EU hun diensten aanbieden. Het heeft dus geen zin om als Nederlander op een Amerikaans digitaal platform actief te zijn om zo de rapportage te ontlopen. Van Sprundel herhaalt dat de reikwijdte van DAC7 groot is. Hij benadrukt dat DAC7 mensen wel zal raken. Eventuele boetes voor het niet voldoen aan de rapportageverplichting zijn hoog. Overigens zijn het de digitale platforms die deze boetes moeten betalen.


Bron: Taxence

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement