Kennisbank

Rijd door na het laden van elektrische auto

Is een elektrische auto eenmaal opgeladen aan een laadpaal? Dan moet de bestuurder de auto verwijderen van het parkeervak bij het laadpunt. Anders riskeert hij een sanctie.


Zo had een bestuurder in een gemeente een elektrische auto geparkeerd bij een laadpaal. Een parkeerambtenaar merkte de auto op toen deze al was opgeladen. Praktisch twee uur later constateerde de ambtenaar dat de auto nog steeds op dezelfde plek stond. Ook toen was de auto niet aan het opladen. In de gemeente was het langdurig bezet houden van een gereserveerde parkeerplaats met een ander doel dan opladen niet toegestaan. De ambtenaar legde voor dit zogeheten paalkleven een boete op van € 95 aan de kentekenhouder van de auto, een nv. De nv ging in beroep tegen deze sanctie.


Twee uur paalkleven is te lang voor matigen sanctie


Hof Arnhem-Leeuwarden stelt echter ten eerste dat pas sprake is van parkeren met als doel het opladen van elektrische voertuigen als men het voertuig daadwerkelijk oplaadt. Als de batterij vol is, vindt het parkeren dus niet meer plaats met het doel van opladen. Vervolgens is de vraag of een boetematiging hier op zijn plaats is. Het hof meent van niet. Bij het opladen heeft een bestuurder doorgaans wel een idee hoe lang dat duurt. Bovendien had de auto in deze zaak zo’n twee uur in een voor opladen gereserveerd parkeervak gestaan zonder dat sprake was van opladen. Daarmee was in de ogen van het hof sprake van langdurig bezet houden. Het hof ziet daarom geen reden om de boete te matigen, laat staan te vernietigen. Daarom verklaart het hof het beroep van de nv ongegrond.


Bron: Taxence

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement