Nieuws

Uitschrijven afleverbon door chauffeur geen ‘laden en lossen’

Hof Amsterdam oordeelt dat het verrichten van administratieve handelingen door een chauffeur, zoals het uitschrijven van een afleverbon, niet vallen onder “onmiddellijk laden en lossen”. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk, omdat het duidelijk niet kan slagen (art. 80a lid 1 Wet RO).


Aan X is een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. X stelt dat hij niet parkeerde maar bezig was met laden en lossen. Hij overlegt een afleverbon en dat is voor de heffingsambtenaar reden om X het voordeel van de twijfel te geven. De heffingsambtenaar trekt de naheffingsaanslag in, maar weigert X de bezwaarkosten te vergoeden.


Hof Amsterdam oordeelt dat het verrichten van administratieve handelingen door een chauffeur, zoals het uitschrijven van een afleverbon, niet vallen onder “onmiddellijk laden en lossen”. Dit betekent dat gewoon sprake was van parkeren ten tijde van het opleggen van de naheffingsaanslag parkeerbelasting. De vernietiging van de naheffingsaanslag in de bezwaarfase is dus enkel uit coulance gedaan. De heffingsambtenaar heeft overigens voldoende zorgvuldigheid betracht door eerst foto’s te bestuderen (waarop geen laad- en losbewegingen zichtbaar waren), alvorens hij de naheffingsaanslag oplegde. Er is geen sprake van een aan de heffingsambtenaar te wijten onrechtmatigheid. De heffingsambtenaar heeft terecht het verzoek om bezwaarkostenvergoeding afgewezen.


De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk, omdat het duidelijk niet kan slagen (art. 80a lid 1 Wet RO).


Bron: Wolters Kluwer

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement