Nieuws

Wwft-boete voor juwelier flink verminderd

Ook een juwelier moet voldoen aan de Wwft-verplichtingen, zoals een cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties bij grote contante betalingen.


Een juwelier voldoet niet aan haar verplichtingen op grond van de Wwft. Er zijn bij vijftien verkopen waarbij € 15.000 of meer contant is betaald in totaal achttien overtredingen vastgesteld. In acht gevallen is er geen cliëntenonderzoek verricht, en tien ‘ongebruikelijke’ verkopen zijn niet meteen gemeld aan de Financiële inlichtingen eenheid (FIU). De aanvankelijk opgelegde boete van € 100.000 wordt verlaagd naar € 25.000 omdat juwelier goed meewerkt en maatregelen neemt om herhaling te voorkomen. Ook heeft het onderzoek en het nemen van een beslissing te lang geduurd.


Geen opzet of schuld nodig

Rechtbank Rotterdam oordeelt dat er voor de overtredingen ook boeten kunnen worden opgelegd als geen sprake is van enige opzet of schuld. De juwelier moet er voor zorgen dat haar werknemers bekend zijn met de Wwft-verplichtingen. Het is aan de juwelier om te bewijzen dat haar niets kan worden verweten. Dit is niet in strijd met het EVRM.


Cliëntenonderzoek

Volgens de rechtbank is onvoldoende bewezen dat de juwelier geen cliëntenonderzoek heeft verricht. De juwelier hoefde geen kopie van het identiteitsbewijs van de klant te maken als de betreffende identiteitsgegevens op een andere manier zijn bewaard. Er is alleen vastgesteld dat kopieën ontbraken, een andere manier van bewaren is niet onderzocht.


Meldingsplicht

De rechtbank concludeert dat er voor drie van de ‘ongebruikelijke’ verkopen geen meldingsplicht bestond omdat de contante betaling minder dan € 25.000 was. Er is in die gevallen alleen sprake van een overtreding als de verkopen om een andere reden als ongebruikelijk kunnen worden aangemerkt. In deze drie gevallen is echter alleen het niet bewaren van kopieën van identiteitsbewijzen aangedragen, wat onvoldoende is. Ook voor deze drie gevallen vervallen de overtredingen.


Boete verminderd

De boete wordt uiteindelijk teruggebracht tot € 9.722 omdat er van de achttien overtredingen nog maar zeven overblijven. Een overschrijding van de redelijke termijn voor beboeting is reden om de boete verder te verminderen naar € 8.749.

Bron: Rechtbank Rotterdam

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement