Kennisbank

Nieuw belastingverdrag met België

Nederland en België hebben een nieuw belastingverdrag ondertekend. Dit nieuwe verdrag vervangt het huidige verdrag uit 2001.


Met het nieuwe verdrag worden onder meer knelpunten weggenomen voor leraren, hoogleraren en voor sporters en artiesten die over de grens optreden. Met het aangepaste verdrag betalen de over de grens werkende leraren en hoogleraren in principe belasting in het land waar zij werken. Voor sporters en artiesten worden administratieve lasten voorkomen, omdat zij onder het nieuwe verdrag (anders dan onder het huidige verdrag) bij een kortdurend optreden over de grens geen belasting in het andere land verschuldigd zijn. Zij betalen over de betreffende inkomsten dan belasting in het land waar zij wonen.


Antimisbruikbepalingen en belasting over de winst

Het nieuwe belastingverdrag bevat ook bepalingen om belastingontwijking door misbruik van het verdrag aan te pakken. Zo bevat het verdrag bepalingen om eerder dan onder het huidige verdrag winstbelasting te kunnen heffen in het land waar activiteiten worden uitgeoefend. Deze bepalingen komen uit het internationale BEPS-project tegen belastingontwijking (Base Erosion and Profit Shifting).


Geëmigreerde dga’s

Het nieuwe verdrag bevat ook twee aanpassingen voor dga’s met een eigen bv die naar België zijn geëmigreerd. Zo wordt het onder het nieuwe verdrag mogelijk voor Nederland om tot tien jaar na emigratie dividenden te belasten, ook als de bv is meeverhuisd naar België. Daarnaast is in het verdrag vastgelegd dat België onder het nieuwe verdrag geen belasting zal heffen bij verkoop van de aandelen of bij liquidatie van de bv als er nog een Nederlandse belastingclaim openstaat. Dit moet dan een claim zijn over de waardeaangroei van de aandelen van de directeur-grootaandeelhouder die ontstaan was in de periode dat deze aandeelhouder inwoner van Nederland was.


Grenswerkers

Over de situatie van grenswerkers die thuiswerken zijn Nederland en België nog in gesprek. Er is voor gekozen om de ondertekening van dit verdrag nu niet te laten wachten tot deze besprekingen zijn afgerond. Voordat het verdrag in werking treedt, moeten de betrokken parlementen in beide landen nog hun goedkeuring geven aan dit verdrag. Hiervoor stellen Nederland en België ook nog een gezamenlijke toelichting op het verdrag op.


Bron; Rijksoverheid

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement