Nieuws

Terugvragen buitenlandse bronbelasting

In sommige situaties houden buitenlandse inhoudingsplichtigen bij uw klanten meer bronbelasting in dan op basis van een belastingverdrag is toegestaan. In dat geval kunt u bij de belastingautoriteit in het land waar de inhouding heeft plaatsgevonden een verzoek indienen om teruggaaf van te veel ingehouden bronbelasting. Welke (bijzondere) verklaring van de Nederlandse Belastingdienst hebt u voor uw klant nodig?


Als een in Nederland gevestigd lichaam dividend, rente en/of royalty’s uit het buitenland ontvangt, kan daarop in het buitenland al bronbelasting zijn ingehouden. Is bij uw klanten te veel bronbelasting ingehouden, dan kunt u voor hen een teruggaafverzoek indienen in het land waar de inhoudingsplichtige gevestigd is.


Woonplaatsverklaring

Bij het indienen van het buitenlandse teruggaafverzoek vraagt de buitenlandse belastingautoriteit doorgaans om een verklaring van de Nederlandse Belastingdienst. Uit deze verklaring, ook wel woonplaatsverklaring genoemd, moet dan blijken dat uw klanten die dividend, rente en/of royalty’s hebben ontvangen (de gerechtigden), in Nederland zijn gevestigd en volledig in Nederland belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting.


Overige (bijzondere) verklaringen voor Nederlandse lichamen

De Belastingdienst kan aan Nederlandse lichamen, naast de woonplaatsverklaring,  verschillende soorten (bijzondere) verklaringen afgeven. Naast de woonplaatsverklaring kunnen dat, afhankelijk van de situatie, bijvoorbeeld zijn: de verklaring Moeder-Dochterrichtlijn en de verklaring Interest- en Royaltyrichtlijn.


Meer informatie overige (bijzondere) verklaringen

Op belastingdienst.nl leest u meer over de verschillende (bijzondere) verklaringen die voor Nederlandse lichamen kunnen worden aangevraagd, welke (bijzondere) verklaring u voor uw klanten nodig kunt hebben en hoe u deze (bijzondere) verklaring voor hen aanvraagt.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement