Kennisbank

Ook bij klein verlies geldt gewoon gebruikelijk loon

Soms lijdt een bv in een aantal jaren een klein verlies, terwijl het eerder voldoende winst behaalde om het vaste gebruikelijk loon te kunnen betalen. In dat geval moet de bv ook in de verliesjaren het vaste minimum aan gebruikelijk loon toepassen.

In een zaak voor rechtbank Noord-Nederland is een vrouw in beroep gegaan tegen verschillende navorderingsaanslagen inkomstenbelasting over 2014 tot en met 2017. Dit beroep betreft onder meer de correcties door de fiscus met betrekking tot het gebruikelijk loon. De vrouw heeft namelijk in deze jaren werkzaamheden verricht voor haar werkmaatschappij. Maar de vrouw stelt dat deze werkmaatschappij verlieslatend is. Daardoor zou de bv niet de financiële ruimte hebben om de vaste minimumbedragen te kunnen betalen. De rechtbank is het daar echter niet mee eens. In 2014 was het resultaat na de aftrek van het gebruikelijk loon positief. In de daaropvolgende jaren was het verlies na toepassing van het desbetreffende normbedrag slechts gering. De rechtbank oordeelt daarom dat de inspecteur terecht is uitgegaan van deze normbedragen.

Bron: Sdu NFDR

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement