Nieuws

Belastingplichtigen kunnen vanaf 1 augustus makkelijk online machtigingen inzien en intrekken

Tijdens het Digicomoverleg met het RB en andere koepelorganisaties heeft de Belastingdienst begin dit jaar aangekondigd dat zij de problemen van het intrekken van machtigingen zouden aanpakken.


Burgers kunnen vanaf 1 augustus de geregistreerde machtigingen inzien en intrekken


Vanaf 1 augustus kunnen burgers hun machtigingen bekijken en indien nodig online intrekken. Burgers kunnen inloggen bij Logius en daar zien welke machtigingen gekoppeld zijn aan hun Burgerservicenummer (BSN). Als ze dat willen, kunnen ze de machtigingen direct intrekken, waarbij ze meteen een melding ontvangen.


Tip: Een nieuwe klant (particulier of ondernemer natuurlijk persoon) kan nu zelf zijn machtigingen bij Logius online intrekken. Hierna kan het RB-lid nieuwe machtigingen voor de nieuwe klanten aanvragen.


In de tweede helft van 2023 gaat dit ook voor organisaties en intermediairs mogelijk worden


In de tweede helft van 2023 wordt deze functionaliteit ook beschikbaar gesteld voor organisaties en intermediairs. Medewerkers van organisaties kunnen dan inloggen met een eHerkenningsmiddel, zowel als vertegenwoordigde en gemachtigde. De machtigingen die een organisatie heeft afgegeven, worden geregistreerd op hun Rechtspersonen/Samenwerkingsverbanden Informatie Nummers (RSIN). Als intermediairs een machtiging willen intrekken, maar de klant niet meer in hun systeem geregistreerd zijn, kunnen ze dat doen in het portaal van Logius.


Met deze online mogelijkheid wil de Belastingdienst het proces voor het inzien en intrekken van machtigingen eenvoudiger maken voor iedereen die erbij betrokken is. Het proces van het aanvragen van machtigingen is niet gewijzigd.


Bron: Register Belasting Adviseurs

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement