Kennisbank

Fiscale partners moeten (in beginsel) kiezen voor één hoofdverblijf

De kennisgroep onroerende zaken vindt dat fiscale partners moeten kiezen voor één hoofdverblijf. Indien fiscale partners niet kiezen, wordt in beginsel geen enkele woning als hoofdverblijf aangemerkt.

X en Y zijn fiscale partners en leven niet duurzaam gescheiden en hebben twee woningen in eigendom. Beiden doen aangiften inkomstenbelasting en vermelden hun eigen woning als hoofdverblijf. Als fiscale partners niet kiezen voor een woning is volgens de bepalingen van art. 3.11 lid 9 Wet IB geen van de woningen een hoofdverblijf maar vermogen in box 3. Om dat te voorkomen, geldt de woning die in de eerst binnengekomen aangifte inkomstenbelasting als eigen woning is vermeld als hoofdverblijf.


Bron: De Belastingdienst

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement