Kennisbank

Bedrijfsadministratie

Wat is willekeurige afschrijving?

Donderdag 18 december is in de Staatscourant de ministeriële regeling willekeurige afschrijving gepubliceerd. Door de willekeurige afschrijving kunnen bedrijven investeringen die in het kalenderjaar 2009

Lees meer »

zzp’ers in beeld

Op 15 oktober 2010 heeft de SER het unanieme advies ‘zzp’ers in beeld’ uitgebracht over de positie van zelfstandigen zonder personeel. De achtergrond van dit

Lees meer »

© 2018 DMBH | Privacy Statement